Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Newton-Raphson

Visualització de la construcció dels iterats del mètode de Newton-Raphson per trobar zeros de l'equació f(x)=0
Canvieu el punt inicial x0 i observeu com canvia la successió. Sempre convergeix? Sempre convergeix a la mateixa velocitat? Què passa amb x0=-0.5 amb aquesta funció?