Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

c = 0 + i

Primaire bollen dragen dentritische antennes. Voor punten op deze tentakels verloopt de iteratie op deze tentakels volgens een periode gelijk aan de periode van de primaire bol waarop de antenne staat (in dit geval 3).
  • Versleep de schuifknop en volg de iteratie van het blauwe complexe getal.
  • Versleep het blauwe startpunt en zie hoe de iteratie wijzigt.
  • Onderzoek de periode van de iteratie.
All primary bulbs are wearing dentritic antennas. For points on these tentacles the orbit of the iteration has got a period equel to the period of the primary bulb (in this case 3).
  • Drag the slider and follow the iteration of the blue complex number.
  • Drag the blue starting point and see how the iteration changes.
  • Examine the period of the iteration.