Četiri značajne tačke trougla

Autor:
Sanja
  1. Ortocentar (H)
  2. Težište (T)
  3. Centar upisane kružnice (S)
  4. Centar opisane kružnice (O)
Ortocentar se nalazi u preseku visina trougla ha, hb, hc. ( Kod oštrouglog trougla je u trouglu, kod pravouglo je u temenu pravog ugla, a kod tupouglog trougla je van trougla.) Visina je normalna duž koja iz temena trougla pada na naspramnu stranicu.

Ortocentar

Ortocentar
Težišna duž trougla je duž koja spaja teme sa sredinom naspremne stranice. Težišne duži seku se u jednoj tački koja se zove TEŽIŠTE. Težište deli težišnu duž u razmeri 2:1

Težište

Težište
Centar upisane kružnice je tačka preseka simetrala uglova i kod svih trouglova je u oblasti trougla
Image
Centar opisane kružnice je tačka preseka simetrala stranica. Kod ožtrouglog trougla je u trouglu, kod pravouglog je na sredini hipotenuze a kod tupouglog je van trougla

Centar opisane kružnice

Centar opisane kružnice