Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

eb en vloed, een periodiek verschijnsel

Een volledige cyclus van hoog en laag tij duurt 12u en 25 minuten. Ongeveer 6 u lang stijgt het water, een 10 tal minuten bewaart het zijn hoogste stand ( = hoog tij) om dan 6 u te dalen en 15 minuten op de laagste stand te blijven staan ( = laag tij). Op de x – as staat de tijd in uren en op de y –as de hoogte in cm.
bijlage bij cursus 5STW