Primjer 1: Verižni račun

Tema:
Omjeri
Ako su sve veličine razmjerne, zadatak možemo riješiti primjenom verižnog računa. Shema kojom dolazimo do rješenja naziva se verižnik. Postupak 1. Verižnik se počinje nepoznatom veličinom x. Uz nju mora stajati oznaka mjerne jedinice. 2. Sastoji se od niza odnosa. Svaki sljedeći red počinje mjernom jedinicom veličine kojom je završio prethodni red. 3. Verižnik završava mjernom jedinicom veličine kojom je počeo 4. Nepoznatu veličinu x računamo tako da umnožak brojeva s desne strane podijelimo umnoškom brojeva s lijeve strane.
Primjer 1. Ako 1 kg kave košta kao 3 kg grožđa, 1 kg grožđa kao 3 kg banana, 4 kg banana kao 1 kg ananasa, a 1 kg ananasa košta 24 kn, koliko košta 1 kg kave?
Image
Image
1 kg kave košta 54 kn.