Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Maseres, Pythagoras, Plato en Euclides

De formule van Maseres verbindt de formules van Pythagoras, Plato en Euclides.
Bij de formule van Euclides werd ook al opgemerkt dat het eigenlijk een omvorming is van dezelfde formule.