Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Basis gonio

Je tekent een rechthoekige driehoek. Daarvan mag je één hoek en één zijde zelf aangeven. Het programma meet vervolgens de lengte van de andere zijden. Kijk eens hoe die lengtes gebruikt worden om de sinus, cosinus en tangens van de hoek te berekenen.