Google Classroom
GeoGebraGeoGebraKlasse

Bedste rette linje

Bedste rette linje - tilnærmelsesvis!

Når man leder efter forskellige sammenhænge er det ofte let at se en sammenhæng grafisk. Fx slutter man ofte at hvis målepunkterne ligger på en ret linje så er der tale om en lineær sammenhæng.

Figur 1

Figur 1
Hvordan finder man så den bedste forskrift for sammenhængen? Den umiddelbare tanke er at tage to datasæt fra tabellen og udregne koefficienterne, a og b i forskriften   ved at benytte , og Hvis man er meget uheldig med valg af punkter, får man en sammenhæng der er godt nok går gennem de valgte punkter, men overhovedet ikke passer på resten af punkterne.

Figur 2

Figur 2
Man taler ofte om at tegne den ”bedste rette linje” gennem punkterne. Denne placeres således at alle punkter ligger pænt om denne. For at bestemme regneforskriften for ”den bedste rette linje” vælges som ovenfor to punkter, men denne gang skal punkterne ligge på linjen. Herved får man en god model for dataene.

Øvelse 1