Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

SZORZÁS GYAKOR

szorzótábla használata

Szorzás vagy sokszorozás, a számtani alapműveletek egyike. Ha a és b pozitiv egész számokat jelentenek, akkor b-t megszorozni a-val annyit tesz, mint alkotni a összeget, amelyet röviden ab-vel szokás megjelölni. A b számot, amelyet ezen összeg előállítása végett a-szor tettünk összeadandónak, sokszorozandónak vagy szorzandónak, az a számot sokszorozónak vagy szorzónak, az eredményül nyert összeget pedig szorzatnak nevezzük.

kínai szorzás