Arealfunktion

Arealfunktionen for en kontinuert og voksende funktion f(x). Illustration af hvad arealfunktionen er.
Spørgsmål:
  • Overvej i hvilken rækkefølge de forskellige værdier på x-aksen skal ligge i, så vi ikke løber ind i problemer med negative arealer og træk dem så de ligger korrekt.
  • Find et offer og brug illustrationen til at forklare, hvad arealfunktionen er og og hvordan man illustrerer en tilvækst i arealfunktionen.
  • Forklar også, hvordan man argumenterer for uligheden
  • Og nu I er i gang kan I lige argumentere for, at