Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Producte Vectorial i Producte Escalar

Moveu els lliscadors per modificar els valors dels vectors. Comproveu que el vector resultant del producte vectorial és perpendicular als vectors u i v. Comproveu que l'angle que determinen els dos vectors u i v, és el mateix utilitzant les propietats del producte escalar o del producte vectorial.