Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Funtzio Lineala y=ax+b

Malda eta ordenatua jatorrian idatzi, zuzena ren irudia, formula eta ardatzekiko ebaki puntuak ikusteko

Koefizienteak aldatu eta irudiarekin zer gertatzen den ikusi Errepikatu behar dituzun aldiak, jakiteko nolakoa izango den ematen dizuten edozein zuzenaren grafika