Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

DERIVACIÓ - exercici 2

Relació entre extrems d'una funció i zeros de la seva derivada

Donada la funció :
  • NIVELL 1: representa-la i indica'n els extrems amb l'eina automàtica de GeoGebra
  • NIVELL 2: localitza'ls exactament a partir de la derivada i els seus zeros