Treća konstrukcija trokuta

3. poučak o sukladnosti trokuta

Dva su trokuta sukladna ako se podudaraju u dvjema stranicama i kutu među njima. Zadatak: Konstruirati trokut sukladan zadanom. Konstruira se raspoloživim alatima u desnom prozoru prema skici u lijevom prozoru. Duljine stranica i veličina kuta zadaju se upisujući oznake sa skice u dijaloške okvire.
Pomoć. Lijevi Alt+A daje α, Lijevi Alt + B daje β, ili ih samo kopiraj i zalijepi. Provjeri jesu li kutovi i stranice dobivenog trokuta sukladne zadanom trokutu na slici tako da pomičeš vrhove trokuta na skici.