Konštrukcia trojuholníka suv (všeobecne) - zskomsab

Author:
zskomsab
Cieľom je vedieť zostrojiť trojuholník podľa konštrukčného postupu pri zadanej výške trojuholníka. Je potrebné zostrojiť trojuholník LES, kde je daná strana e, uhol γ (pri vrchole S) a výška ve. Jednotlivé dĺžky a veľkosť uhla je možné nastaviť pomocou posuvníkov.