Krug i tangenta

Klikom na def. dobićete definiciju kružne linije (prikaz možete sakriti klikom na samu definiciju), a pomeranjem tačaka M, N, B i C jednačina kruga, centar, poluprečnik i jednačina prave se automatski izračunavaju (klikom na obrasce).
Klikom na def. dobićete definiciju kružne linije (prikaz možete sakriti klikom na samu definiciju), a pomeranjem tačaka M, N, B i C jednačina kruga, centar, poluprečnik i jednačina prave se automatski izračunavaju (klikom na obrasce).