Důkaz vlastností těžnic a těžiště v trojúhelníku pomocí stejnolehlosti

Image
Víme, že jsou-li dány dvě různé, nestejně dlouhé, rovnoběžné úsečky, potom existují právě dvě stejnolehlosti, ve kterých se jedna z úseček zobrazí na druhou (viz aplet).  Vezměme nyní speciální případ této úlohy, kdy jedna z úseček má poloviční délku než druhá: