Regressieanalyse - Toon beschrijvende maten

Opgave

Voer een regressienanalyse uit op de gegevens en toon de beschrijvende maten in een tabel.

Instructies

1.Toolbar ImageSelecteer alle cellen van kolommen A en B die cijfergegevens bevatten.
2.Toolbar ImageSelecteer de knop Regressieanalyse en toon de grafische voorstelling.
3.Toolbar ImageSelecteer Toon beschrijvende maten om de beschrijvende maten te tonen in een tabel.
4.Onderaan kan je kiezen uit een aantel Regressiemodellen (b.v. Lineair of veelterm).

Probeer het zelf...

BeschrijvingFormule
GemiddeldeXBerekent het rekenkundig gemiddelde van de elementen in de eerste kolom.
GemiddeldeYBerekent het rekenkundig gemiddelde van de elementen in de tweedekolom. 
SxBerekent de standaardafwijking van de getallen in de eerste kolom.
SyBerekent de standaardafwijking van de getallen in de tweede kolom.
rBerekent de correlatiecoëfficiënt.
Berekent de Spearman's rank correlation coefficient.
SxxBerekent de statistic value:
SyyBerekent volgende statistische maat:
SxyBerekent volgende statistische maat:
Berekent de determinatiecoëfficiënt. Opmerking: Als het regressiemodel lineair is, dan 
SSEBerekent de som van de kwadratische verschillen tussen de y-waarden van een lijst en de functiewaarden van de x-waarden. f...Regressiekromme