Brahmagupta's Theorem

CZ: V cyklickém čtyřúhelníku, který má kolmé úhlopříčky, vedeme kolmici průsečíkem úhlopříček k jedné z jeho stran. Pak tato kolmice půlí protější stranu čtyřúhelníku. EN: In a cyclic quadrilateral having perpendicular diagonals, the perpendicular to a side from the point of intersection of the diagonals always bisects the opposite side.