A gömbtől az elliptikus geometriáig

Az euklideszi geometria - ezen belül az euklideszi szerkesztések - témakörén túllépve megismerkedhettek érdeklődő olvasóink a hiperbolikus geometria egy modelljével, kézhez kapták azt az eszköztárat, amellyel maguk is végezhetnek szerkesztéseket a P-modellen. Ebben a GeoGebra Book-ban további két eszköztárat adunk érdeklődő látogatóink kezébe. Egyrészt a gömbi geometria eszköztárát, amely lehetővé teszi, hogy rajzolhassanak a gömbön. Másrészt az un. elliptikus síkgeometria modellezésére használható eszköztárat, amely szoros összefüggésben áll a gömbi geometriával. Reméljük ezzel újabb ablakot sikerül nyitnunk jó néhány geometriai összefüggés minél alaposabb összehasonlító vizsgálatára.
A gömbtől az elliptikus geometriáig