Konstitutivní vztah laminátu

Konstitutivní vztah klasické laminátové teorie se nejčastěji používá ve formě s inverzními maticemi A, B a D tedy s maticem tahové poddajnosti, vazební poddajnosti a ohybové poddajnosti. Deformace laminátu v závislosti na zatížení jsou počítány v následujícím appletu. Je uvažována lamina složená z vrstev s maticí tuhosti C=[[20.0, 0.7, 0.0], [0.7, 2.0, 0.0], [0.0,0.0,0.7]] GPa Vhodnou skladbou vrstev laminátu lze docílit požadovaných vlastností vynulováním některých prvků. Pro změnu počtu vrstev laminátu, orientace a tlouštěk jednotlivých posouvejte body na posuvnících.