Funktion kulku

Ohessa on erään funktion f kuvaaja. a) Mitkä ovat funktion nollakohdat? b) Mitkä ovat derivaatan nollakohdat? c) Millä arvoilla x funktion derivaatta on negatiivinen ja millä arvoilla positiivinen? d) Millä arvoilla x funktio on aidosti kasvava ja millä arvoilla aidosti vähenevä? e) Luo funktiolle kulkukaavio.