Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

MAA4 6. Pohdi

Kuvassa suoralle on piirretty pisteen A kautta kulkeva normaali. Suoran ja normaalin välinen kulma on 90 astetta. Päättele, mikä yhteys on suoran kulmakertoimella ja normaalin kulmakertoimella. Voit muuttaa suoran kulmakerrointa ja liikuttaa pistettä A.
Voit antaa kulmakertoimella k eri arvoja, esim. k = 1, k = 2, k = 0.5. Päättele kuvasta k:n arvojen viereen normaalin kulmakerroin .