"Kúpszeletek" - hiperbola - ellipszis(18.)

A címben szereplő idézőjelnek az az oka, hogy a tárgyalandó ponthalmazok csak az Euklideszi geometriában rendelkeznek azzal a tulajdonsággal, hogy végtelen kúpfelület és egy sík metszésvonalai. A következő görbéket vizsgájuk: Parabola: azon pontok mértani helye a síkban, melyek egy adott egyenestől és egy rá nem illeszkedő ponttól egyenlő távolságra vannak. (A parabola a közoktatás matematikájában elő-előkerül: függvénytan, koordinátageometria, analitikus geometria.) Ellipszis: azon pontok mértani helye a síkban, melyeknek két adott ponttól mért távolságainak összege állandó. Hiperbola: azon pontok halmaza a síkban, melyeknek két adott ponttól mért távolságaik különbségének abszolút értéke állandó. (Az utóbbi két fogalom csak emeltebb szintű matematikaoktatásban kerül elő.)

Hiperbola és az ellipszis a hiperbolikus geometriában

A G-modellben

A G-modellben a hiperbola is zárt görbe. (A nyomvonal törlése a "kört alkotó nyilak"-ra kattintással történhet.)