Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Kopia av Trigonometri - sinus och cosinus i en rätvinkligtriangel

Författare/skapare:
johanjohan, Kenneth Winter
Undersök hur storleken på triangelns sidor och dess vinkel påverkar värdet av , och .

Trigonometri JF