Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

vectoriële vgl: rechte door de oorsprong

Elk punt P op een rechte door de oorsprong met richtingsvector kan je beschrijven door een uitdrukking van de vorm . De vergelijking is de vectoriële vergelijking van de rechte door de oorsprong met richtingsvector .