Kružnice vepsaná trojúhelníku

Autor:
Pink Cree
Téma:
Kružnice
Posuň kružnicí tak, aby byla vepsaná trojúhelníku ABC.

Průsečík os úhlů je zároveň také

Zde označte odpověď

Jak se zkonstruktuje osa úhlu?

Zde označte odpověď

Jak určím poloměr kružnice vepsané?

Zde označte odpověď