Een les creëren vanuit een boek

Je kunt ook een les creëren vanuit een GeoGebraboek (bundeling van GeoGebra werkbladen).
1.Ga naar het GeoGebra boek waarvan je een les wil creëren.
2.Selecteer in de rechterbovenhoek de knop CREËER EEN LES.
Opmerking: Als je niet ingelogd bent met je GeoGebra account wordt je gevraagd om in te loggen. Creëer een GeoGEbra account als je dat nog niet hebt.
3.Geef je les een naam en klik op CREËER.
4.Je wordt nu naar het Klasoverzicht geleid.
Opmerking: Voor alle elementen van het boek worden opgaven gecreëerd, geordend in hoofdstukken en werkbladen. De opgaven worden chronologisch genummerd voor de leerlingen en verschijnen in dezelfde volgorde als in het boek.
5.De Les wordt bewaard op je profielpagina. Je kunt ze op elk ogenblik openen.
Image
Wanneer je in een werkblad van een GeoGebra Boek op CREËER EEN LES klikt, kan je kiezen of je een les wil creëren van het hele boek of enkel van het huidige werkblad. Opmerking: Standaard wordt de optie Werkblad geselecteerd.