M - Řezy těles - sbírka SEDMERO TRIKŮ

TRIK 1 - SPOJOVÁNÍ (Rovina řezu je dána třemi body P, Q, R.): Dva body řezové roviny ležící v rovině téže stěny můžeš spojit. TRIK 2 - ROVNOBĚŽNOST (Rovina řezu je dána třemi body P, Q, R.): Části řezu v protějších stěnách krychle jsou rovnoběžné (pozor - pro jehlan to obecně neplatí!) TRIK 3 - KOUT (Rovina řezu je dána třemi body P, Q, R, ale řez nelze dokončit pomocí T1+T2.): Protáhni část řezu (PQ) v jedné stěně tak, že protne prodlouženou hranu (AD) sousední stěny , v níž znáš nějaký bod řezu (R). Průsečíkem je KOUTOVÝ BOD K, což je další bod řezové roviny v oné sousední stěně. Spoj K a R. TRIK 4 - KOMÍN (KOUTOVÝ BOD V NEKONEČNU) (Rovina řezu je dána třemi body P, Q, R a spojnice dvou z nich je rovnoběžná s hranou tělesa (nebo v ní leží): Je-li spojnice dvou zadaných bodů řezu rovnoběžná s hranou tělesa (nebo v ní leží), potom třetím bodem řezu veď s touto spojnicí rovnoběžku. TRIK 5 - ŠÍP (Rovina řezu je dána třemi body P, Q, R, ale řez nelze dokončit pomocí T1+T2+T3+T4.): Spojnice dvou bodů řezu, která neleží v rovině stěny, tvoří ŠÍP. Pomocí pomocné roviny proložené šípem (PORO) najdi bod, kde se ŠÍP zapíchne do roviny té stěny, v níž už znáš nějaký bod řezu. Tím dostaneš v této stěně další bod řezu a můžeš nasadit T1 - SPOJOVÁNÍ! TRIK 6 - STOŽÁR (Rovina řezu dána dvěma body P, Q + přímkou p s ní rovnoběžnou): Cílem je najít třetí bod roviny řezu: Třetí bod roviny řezu R najdeš na přímce q, kterou vedeš vhodným bodem přímky PQ rovnoběžně se STOŽÁREM p. TRIK 7 - DABLSTOŽÁR (Rovina řezu dána jedním bodem P + rovinou PÍ s ní rovnoběžnou.): Cílem je najít druhý a třetí bod roviny řezu: Druhý bod roviny řezu Q najdeš na přímce q1, kterou vedeš bodem P rovnoběžně s rovinou PÍ. Třetí bod roviny řezu R najdeš na další přímce q2, kterou vedeš bodem P rovnoběžně s rovinou PÍ.
M - Řezy těles - sbírka SEDMERO TRIKŮ