Objecten hernoemen

opties voor het hernoemen

Je kunt een object hernoemen op volgende manieren:
  • Selecteer de knop  Verplaatsen om snel een object te hernoemen en klik op het object. Begin met het typen van de nieuwe naam met het toetsenbord om een hernoem dialoogvenster te openen en klik op OK wanneer je klaar bent.
  • Open het  Eigenschappenvenster van het object via de  Opmaakwerkbalk en typ de nieuwe naam in het tekstveld Naam van de tab Basis.
  • Rechtsklik op het object (MacOS: Ctrl-klik, tablet: lange klik) en selecteer de optie  Hernoemen in het Context menu.

Instructies

Snel hernoemen
1.Toolbar ImageActiveer de knop Verplaatsen en selecteer punt D. 
2.Toolbar ImageBegin de nieuwe naam Middelpunt te typen op het toetsenbord om het Hernoem dialoogvenster te openen.
3. Selecteer OK om je wijzigingen toe te passen en het punt te hernoemen.
Eigenschappenvenster
1.Toolbar ImageActiveer de knop Verplaatsen en selecteer de cirkel.
2.Toolbar ImageOpen het Eigenschappenvenster van het geselecteerde object via de  Opmaakwerkbalk.
3.Typ in het tekstveld Naam in de tab Basis de nieuwe naam Middelpunt.
4.Toolbar ImageSluit het Eigenschappenvenster.
Context menu
1.Toolbar ImageActiveer de knop Verplaatsen en rechtsklik (MacOS: Ctrl-klik, tablet: lange klik) op de driehoek. 
2.Toolbar Image Selecteer de optie  Hernoemen in het Context menu.
3.Typ de naam driehoe in het dialoogvenster.
4.Selecteer OK om je wijzigingen door te voeren en de driehoek te hernoemen.

Tips

wanneer je een object een naam toewijst die reeds toegewezen werd aan een ander object, dan wordt de naam van dit object gewijzigd. Opdracht: Verander in bovenstaande constructie de naam van punt B in A. Opmerking: Omdat er al een punt A bestaat, wordt dit punt hernoemd in A1. GeoGebra lost afhankelijkheden op. Dit betekent dat de naam van het object ook hernoemd wordt in zijn definitie.  Opmerking: Wanneer je in scripting verwijst naar hernoemde objecten, moet je in het schript zelf manueel deze namen aanpassen.