Zbrajanje vektora na šesterokutu - igra

Zadatak: Potrebno je odrediti zbroj vektora u i v. Rezultantu prikazujemo pomoću vrhova šesterokuta. U desnom okviru najprije kliknite na početnu točku rezultante u prvom stupcu, a zatim na završnu u drugom stupcu. Program će nacrtati tvoj rezultat. Kliknite na gumb Rješenje i usporedite. Možete pomicati cijeli šesterokut da usporedite vektore rez i tvoj.