GeoGebra klassiruumi vahend I

Informaatika- ja matemaatikaõpetajate suvekool

Toila 2022 Töötoa kava: Lahendame ülesandeid GeoGebra klassiruumis õpilase rollis. Samal jälgime suurelt ekraanilt, mida näeb ja teeb õpetaja. Koostame ise lihtsamail viisil - GeoGebra materjalides olevaid tegevusi (töölehti) kasutades - ühe tunni. Kutsume kaaslase oma klassiruumi. Lahenda järgnevatest ülesannetest need, mis teema ja oskuste mõttes on Sulle sobivad.

Ülesanne 1

Leia jooniselt tasandilisi kujundeid. Joonesta need üle GeoGebra tööriistu kasutades. Värvi jooned ja/või kujundid, muuda joonte stiili nii, et jooned oleks hästi näha. Näpunäide: sarnased tööriistad on grupeeritud üksteise alla. Tööriista valimiseks klõpsa sellel.

Ülesanne 2

Joonisel on piirdenurk ACB ja kesknurk AOB, mis toetuvad kaarele AB. Vasta joonise all olevatele küsimustele.

Vasta küsimustele ja kontrolli vastust

1) Muuda punkti A asukohta joonisel. Jälgi samal ajal piirde- ja kesknurga suurusi. Mida märkad?

2) Muuda punkti C asukohta. Jälgi samal ajal piirde- ja kesknurga suurusi. Muuda kaart AB punktidest A ja B. Korda eelmist tegevust, st hakka muutma punkti C asukohta. Jälgi samal ajal piirde- ja kesknurga suurusi. Mida võib öelda kesknurgaga samale kaarele toetuvate piirdenurkade kohta?

Ülesanne 3

Antud on kuupfunktsiooni graafik. Lohista see kuupparabool lilla võrrandiga määratud funktsiooni graafikuks. Kui oled seda õigesti teinud, ilmub vastav tagasiside. Seejärel kliki uue ülesande nupul ja lahenda järgmine ülesanne.

Ülesanne 4

Muuda rohelistest punktidest lohistades sirge asendit nii, et see vastaks antud võrrandile. Pane tähele, et ülesanne jätkub joonise all.

Selgita, kuidas leidsid võrranditele vastavad sirged.

Ülesanne 4

Loe läbi Einsteini ülesanne ja lahenda see nii, et oleks täidetud kõik tingimused. Hiirega saab vedada kõiki objekte. Majad on kujutatud värviliste ruutudena, mustaga on kirjutatud rahvused, sinisega - joogid, ja punasega - spordialad. Lahenduseks reasta majad õiges järjekorras, nende alla lohista vastavad objektid, nii nagu faktides kirjas. Lõpuks vasta küsimusele: "Kelle lemmikud on kalad?" Ülesande autor on Viive Abel.

Kelle lemmikuks on kalad?