Vježba1 - Sustavi linearnih jednadžbi

1. Provjeri je li ( 2, 1 ) rješenje sustava 4x-3y=1 2x+y=3

Uključite sve točne odgovore

2. Riješi sustav metodom supstitucije: 3x + y =1 2 x - y = 4

3. Boca soka sa čepom košta 10 kn. Boca košta 9 kn više od čepa. Izračunaj cijenu boce i cijenu čepa? (Uputa: postavi zadatak i riješi ga metodom po izboru)

GeoGebra za provjeru rješenja