Kvadrat i pravouganik

Autor:
CecaMi

1. Pitanje

Koliko pravih uglova ima pravougaonik?

Uključite sve točne odgovore

2. Pitanje

Koliko ukupno uglova ima kvadrat?

3. Pitanje

Koliko ukupno uglova ima kvadrat?

4. Pitanje

Kojim slovima se obeležavaju temena kvadrata i pravougaonika?

Uključite sve točne odgovore