valbeweging

Een vallend voorwerp

  • Laat je een voorwerp vallen vanaf een hoogte h, dan bereken je de verticale positie van het voorwerp met het functievoorschrift .
  • Werp je vanaf een hoogte h een voorwerp verticaal omhoog met een snelheid v, dan bereken je de verticale positie van het voorwerp met het functievoorschrift .

grafiek

Je kunt de valbeweging voorstellen in een assenstelsel met de tijd als onafhankelijke variabele op de horizontale as en de verticale positie als afhankelijke variabele op de verticale as. Let op: De grafiek van de functie is geen fotografisch beeld van de baan van een vallend voorwerp. Een dergelijke grafiek heeft enkel zin als er ook een horizontale verplaatsing is. We spreken dan van horizontale val.