Колекція. Стереометрія.

Тут зібрані наочності, які можуть бути використані при розв'язуванні задач стереометрії Розвиток здібностей до просторової уяви в учасників навчального процесу тісно пов’язаний з вивченням стереометрії. За висловленням О.Д. Александрова, геометрія у своїй сутності є «поєднанням живої уяви і строгої логіки, в якому вони взаємно організовують і спрямовують одна одну». Основні завдання навчання геометрії – розвивати у людини три якості: просторову уяву, практичне розуміння та логічне мислення. Бібліотека електронних наочностей для посібника Інноваційні інформаційно-комунікаційні технології навчання математики : навч. посіб. / Т. Г. Крамаренко, В. В. Корольський, С. О. Семеріков, С. В. Шокалюк ; наук. ред. М. І. Жалдак. – Вид. 2, перероб. і доп. – Кривий Ріг : Криворізький держ. пед. ун т, 2019. – 444 с. – Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3315.
Колекція. Стереометрія.

Зміст