Percobaan Kesebangunan Bangun Datar

Petunjuk :

  1. Geserkan titik-titik A, B, C, dan D
  2. Amati besar sudut-sudut yang bersesuaian.
  3. Amati panjang sisi-sisi yang bersesuaian.

SUDUT-SUDUT YANG BERSESUAIAN

1) Sudut A bersesuaian dengan sudut P 2) Sudut B bersesuaian dengan sudut Q 3) Sudut C bersesuaian dengan sudut R 4) Sudut D bersesuaian dengan sudut S

SISI-SISI YANG BERSESUAIAN

1) AB dan PQ 2) BC dan QR 3) CD dan RS 4) AD dan PS

PERTANYAAN

Jawablah pertanyaan berikut!