Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Tehtävä 1

Määritä luku niin, että vektorit ja ovat samansuuntaiset, kun ja .

Ratkaisu tehtävään 1

Ohje

Muodostetaan CAS-ikkunassa kantavektorit ja . Muodostetaan annetut vektorit ja . Ratkaistaan samansuuntaisuusehdosta saatava yhtälö . Ratkaisuja saadaan kaksi: ja .