projectievlak op noordpool

Onderwerp:
Meetkunde, Bol
Versleep het punt op de aardbol en zie hoe het wordt afgebeeld volgens de orthografische projectie.
  • Hoe worden meridianen afgebeeld?
  • Hoe worden parallelcirkels afgebeeld?
Drag the point on the globe and observe how it is pictured by the orthographic projection.
  • How do the meridians look like on the projection?
  • How do the circles of latitudes look like on the projection?