Google Classroom
GeoGebraAula GeoGebra

Estudi d'una sinusoidal

Autor:
jlalagun

Pregunta 1

Digues perquè el paràmetre a va de -3.141592 a +3.141592. Té sentit que el fèssim canviar de -100 a 100? i de 0 a 6.28...?

Pregunta 2

Si restringíssim el parametre c a tan sols valors positius, com podriem representar la funció y = -3sin(1x+0) ?