Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Razmjeri

Razmjer je jednakost dvaju omjera: a : b = c : d Umnožak vanjskih članova razmjera jednak je umnošku unutarnjih članova razmjera:

Primjer 1.

Izračunaj koliki je x. Unesi rezultat i pritisni Enter za provjeru rezultata. Za novi zadatak klikni na gumb "Novi zadatak".

Primjer 2.