Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Razred

Kvadratna nejednadžba

Ovaj aplet služi za razumijevanje rješenja kvadratne nejednadžbe. Pomičite točku T na paraboli i promatrajte "zapis" na apscisi!
  1. Ako broj x zadovoljava kvadratnu nejednadžbu oblika , onda se točka grafa kvadratne funkcije s tom apscisom nalazi iznad osi x.
  2. Ako broj x zadovoljava kvadratnu nejednadžbu oblika , onda se točka grafa kvadratne funkcije s tom apscisom nalazi ispod osi x.