Median og gennemsnit

Forfatter
cals_1
Du kan hive i punkterne.
Medianen er det tal, der opdeler datasættet i to lige store dele. Prøv at tælle antallet af punkter på hver sin side af medianen og flytte på dem. Hvordan er medianen placeret i forhold til punkterne?
  • Hvordan skal punkterne sættes, så median og gennemsnit falder (næsten) sammen? (der er flere måder)
  • Flyt punkterne, så der er størst mulig forskel på median og gennemsnit
[/list]