Google Classroom - Interaktiva lektioner
GeoGebraGeoGebra Classroom - Interaktiva lektioner

Andragradsfunktion och andragradsekvation v.2

Andragradsfunktion och andragradsekvation (version 2) Undersök hur kurvans utseende beror av koefficienter för x2, x och konstantterm. Undersök hur funktionens nollställen kan beräknas med pq- formeln.