Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Klaslokaal

Opdracht 8 - Maximale winst

Tom verkoopt tijdens de scoutsfuif hotdogs. Het aantal hotdogs dat hij verkoopt, hangt af van de prijs die hij vraagt. Op de vorige fuif verkocht hij 300 hotdogs aan € 1,5 per stuk. De fuif daarvoor vroeg hij € 1,3 en verkocht er 400. De kostprijs per hotdog is € 0,8. a) Schrijf de omzet in functie van de verkoopprijs. b) Bij welke verkoopprijs is de winst maximaal? Bepaal ook deze winst.