Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

SETEMBRE 2014 SERIE 5 PROBLEMA 1

Si un venedor d’articles de luxe fa un descompte del 20 % sobre el preu de venda d’un article, guanya 1.848 € sobre el preu de cost; si fa un descompte del 50 %, perd 420 €. a) Calculeu el preu de cost i el preu de venda de l’article. b) Quin percentatge aplica sobre el preu de cost per calcular el preu de venda?