La funció afí

Mou el punt lliscant m, de valors menors a majors.Què observes quan m>0?

Què observes, concretament, quan m=0?

Què observes quan m<0? Com és la recta?

El coeficient m s'anomena pendent i, com hauràs vist, mesura la inclinació de la recta. Habitualment es calcula amb l'expressió si es coneixen dos punts de la recta, i

Fes ara el mateix amb el punt lliscant n. Què creus que indica el valor de n?

El coeficient n d'una recta s'anomena ordenada a l'origen.