Bernini - Sint-Pietersplein (1656)

Onderwerp:
Ellips
Toeristen bezoeken het Sint-Pietersplein eerder met een toeristische gids dan met een meetlint van meer dan 200 m om met de touwmethode de eigenschap van een ellips te controleren. Bekijk je de plattegrond van het Sint-Pietersplein, dan merk je snel dat Bernini het Sint-Pietersplein ontwierp als een ovaal volgens het gekende schema van Serlio met gelijkzijdige driehoeken als basis. Je merkt ook dat de begrenzing van de colonnade overeenkomt met de begrenzing van cirkelbogen met de kleinste straal, telkens aangevuld door eenzelfde afsluitende constructie.

centro del colonnato

De middelpunten van de twee rode cirkelbogen in de ovaal worden op het plein gemerkt door een steen met opschrift centro del colonnato. Ze zijn inderdaad wat ze zijn: middelpunten van cirkels. Daarentegen komen de brandpunten van een ellips die ongeveer samenvalt met deze ovaal ongeveer overeen met de plaats van de fonteinen op het plein.
Image