משפטים הפוכים במשו"ש

בשני היישומונים הבאים השתמשו בסרגל הגלילה. מה נתון על הקטע ? הוכיחו כי המשולש הוא משולש שווה שוקיים
ועכשיו למקרה שבו נתון שתיכון וחוצה זוית מתלכדים. א. איך בכלל משרטטים ב. איך מוכיחים, החפיפות המיידיות של המקרים הקודמים לא עובדות כאן