Google Classroom
GeoGebraGeoGebra Classroom

Tegne en graf fra tabell (kopi av Graphing linear relations from a table of values)

Her skal dere først se på funksjonsuttrykket og deretter regne ut hva y-verdien i tabellen blir. Lykkes dere, så får dere utdelt prikker som dere skal plassere på koordinatsystemet. Deretter kan dere sjekke om grafen skjærer gjennom alle punktene dere har plassert ved å trykke "How Did i do?"-knappen.